Ogłoszenia

Poniżej przedstwoiono oferowane aktualnie przez nas Ogłoszenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi urządzeń zaprezentowanych poniżej:

Zapytanie ofertowe numer 1

Zapytanie ofertowe numer 1 -wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania - Mobilne centrum wiercąco-frezująco-tnące

Zapytanie ofertowe numer 2

Informacja o wyniku postępowania - Platforma do centrum wiercąco-frezująco-tnącego